Ramton Camping ønsker alle et sikkert og trivelig opphold.

Her på campingplassen bor det mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige liv og vaner, og nettopp dette en del av det fascinerende og spennende ved camping. Men, dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler, slik at alle har et sikkert og hyggelig opphold.

Sikkerhet

 • Du plikter å følge lover og regler som gjelder brannvern, gass, elektrisk tilkobling og andre sikkerhetsbestemmelser.
 • Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse. Egne innretninger som gjerde, plattform osv. må ikke settes opp uten betjeningens skriftlige samtykke. Graving i bakken må ikke finne sted.
 • Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet (5 km/t). Mellom kl. 23.00 og 07.00 er det ikke tillatt med kjøring inne på campingplassen. Biler kan i dette tidsrommet parkeres på parkeringsplassen.
 • Oppladning av El-biler skal utelukkende foretas på elbil lader ved resepsjonen og det er under alle omstendigheter strengt forbudt at lade elbil andre steder.
 • Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt. Bruk av droner på Ramton Camping er ikke tillatt.
 • Bommen ved innkjørsel til Campingplassen er stengt i tidsrommet 23:00-07:00 i perioden 1.5-15.9

Miljø

 • Store containere ved resepsjonen skal kun benyttes til restavfall. I tillegg finnes der containere for flasker og engangsgrill. Alt annet avfall må kjøres til Avfall stasjon. Tilhenger kan lånes av oss.
 • Tømming av toalett fra vogn/bobil skal skje i Service byggene.
 • Bilvask på campingplassen er ikke tillatt.

Trivsel

 • Det skal være lavt støynivå om dagen, og nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Barn under 18 år skal ikke ferdes på egen hånd etter klokken 23:00.
 • Noen typer spill og lek mellom telt, vogner og bobiler kan være farlig og sjenerende. Ramton Camping har egne arealer tilgjengelig for lek og ballspill. Lekeplasser ballbaner osv. skal ikke brukes etter kl. 22.00
 • Av hensyn til alles trivsel begrenses antall biler til 1 pr campingvogn. Har man flere biler henviser vi til p-plassen ved resepsjonen.
 • Det må vises hensyn ovenfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hunder skal holdes i kort bånd, og lufting foretas på anvist sted eller utenfor campingområdet. Hundepose må alltid brukes, og skal kastes i egne søppelkasser på området.
 • Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke.
 • Gjester som viser usømmelig adferd eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.
 • For å verne om andre gjesters privatliv henstiller vi til at droner ikke benyttes over campingplassen.

Ansvar

 • Ramton Camping kan ikke påta seg ansvar for tap av, eller skade på gjesters eiendeler.
 • Den som påfører skade på Ramton Campings eiendom, vil være erstatningspliktige og vil bli bortvist fra Ramton Camping