Behov for øyeblikkelig hjelp

Ring 113 ved akutt kritisk sykdom, eller ved fare for liv og helse.

Ring 116 117 (felles nasjonalt legevaktnummer) når fastlegen eller dennes vikar ikke er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp. Dette er tilstander der behovet for legehjelp ikke kan eller bør vente til time hos fastlegen eller neste dag, som akutt sykdom eller skade.

Bråset legevakt

Bråset legevakt gir legetjenester til deg som bor, oppholder deg eller er på reise i tidligere Røyken og Hurum kommune.
Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Derfor bør du ringe fastlegen din først i deres åpningstid.

Bråset legevakt har en lege på vakt i tidsrommet 16.00 – 08.00, og denne ene legen kan være opptatt med akutte hendelser eller være ute i sykebesøk.

Legevakten henstiller derfor publikum om å først ringe 116 117 for hjelp med vurdering av behovet for legehjelp, og eventuelt få råd og anbefalte tiltak som kan iverksettes hjemme.
Behovet for helsehjelp vurderes etter Norsk indeks for medisinsk nødhjelp og telefonråd.

Åpningstider Bråset Legevakt:

Mandag til fredag: 16.00 til 08.00.
Helg og helligdager: Åpent hele døgnet.

Telefon: 116 117

Besøksadresse:
Bråsetveien 21 A, 3440 Røyken

hjertestarter
Hjertestarter finnes i resepsjonen.

Tannlege

Tannlegene Unni Kleiv & Leo Bebanic

Adresse: Sentrumbygget, Hurumveien 49, 3474 Åros
Telefon: +47 31288638

Akuttpasienter mottas