Ved brann

Varsle

 • Ring 110
 • Varsle andre

Redde

 • Forsøk å redde personer som er utsatt for ild og røyk ved å få dem i sikkerhet – start førstehjelp om nødvendig.

Slokke

 • Forsøk å slokke eller hindre spredning, uten selv å utsette deg for fare.
 • Lukk dører og vinduer

Evakuere

 • Iverksett evakuering.
 • Still på møteplass på parkeringsplassen ved resepsjonen

Gjør deg kjent med

 • Rømningsveier
 • Slokkeutstyrets plassering

Telefonnumre

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113
 • Resepsjonen Ramton Camping: 31282249