Ramton Camping - flyfoto

Avbestillingsregler for reservasjoner på Ramton Camping

Ramton 10.06.2021

Inntil 14 dager før ankomst kan man fritt avbestille eller endre reservasjonen på overnatting i hytter, leiligheter, camping-vogner eller bobiler. Innbetalt leie refunderes ved skriftlig avbestilling.

For avbestilling senere enn 14 dager før ankomst refunderes leie kun hvis myndighetenes krav enten umuliggjør reise eller utleie.

For avbestilling senere enn 14 dager før ankomst på grund av sykdom eller lignende må gjesten benytte egen reiseforsikring, og refusjon gis ikke.

Ved delvis reduksjon i campingplassens tilbud kan refusjon eller avbestilling ikke kreves.

Oppdatert informasjon om koronaviruset

Asker kommune: 18.05.2020

Oppheving av forskrift om stengning av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg

Asker kommune vedtok 27. mars forskrift om stengning av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg for å begrense smittespredningen. Det ble 27. april gjort endringer i forskriften som innebærer at campingplasser kan holdes åpne for gjester med faste plasser (årsleieplasser), og at toalettanlegg på campingplasser og toaletter for allmennheten (friluftstoaletter mv.) kan holdes åpne.

Med bakgrunn i de gode erfaringene med åpning av campingplassene for faste gjester, samt den generelle gjenåpningen av samfunnet, har kriseledelsen med virkning fra dags dato besluttet å oppheve forskriften om stengning av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg. Det betyr at campingplassene også kan åpne for døgngjester. Det forutsettes at nasjonale smittevernbestemmelser, samt nasjonale føringer knyttet til dusj- og badeanlegg i tilknytning til campingplassene, overholdes.

Hjelp og assistanse - Ramton Campingplass

Ramton Camping: 01.05.2020

På Ramton Camping tar vi våre gjesters sikkerhet meget alvorlig. Vår målsetning er at ingen gjester eller ansatte skal komme til skade når de befinner seg på campingplassen. Det kan imidlertid hende at våre gjester trenger assistanse og hjelp. Her finner du viktig informasjon om hvor du kan finne hjelp mens du bor her. 

Lege: 

Bråset legevakt gir legetjenester til deg som bor, oppholder deg eller er på reise i tidligere Røyken og Hurum kommuner, ved akutt sykdom eller skade når du ikke kan benytte fastlegen din i dennes åpningstider, eller vente til neste dag.

Åpningstider Bråset Legevakt:

Mandag til fredag: 16.00 til 08.00.
Helg og helligdager: Åpent hele døgnet.
Telefon: 116 117 

Besøksadresse: 
Bråsetveien 21 A, 3440 Røyken

Behov for øyeblikkelig hjelp:
Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

Ring etter ambulanse på telefon 113 når det er akutt og står om liv.  

Hjertestarter
Hjertestarter finnes i resepsjonen.

Tannlege:  

Tannlegene Unni Kleiv & Leo Bebanic

Adresse:
Sentrumbygget, Hurumveien 49, 3474 Åros
Telefon 31288638

Akuttpasienter mottas.