Adresse:

Ramton Camping

Sundbyveien 90, 
3478 Nærsnes 

 

E-post - telefon

E-post ra-cam@online.no 
Tlf +47  31 28 22 49

Bestilling av golftid, tennistimer

Golfkiosk, tlf +47  906 50 092


 Avstander: Fra Oslo 33 km, Drammen 24 km og Tusenfryd 40 km.


Åpningstider

Sommeråpent fra 1. mai til 15. september


Alle dager Åpent


Alle dager

Telefon +47 31 28 22 49