Ramton Camping - flyfoto

AUGUST-TILBUD! Bo 3 netter - betal for 2

Fra søndag 9. august har vi spesialtilbud til gjester i BOBIL og CAMPINGVOGN! Bo 3 netter betal for 2! 


Pris for 3 netter med bobil: kr 700 inkl. strøm. Pris for 3 netter med campingvogn: kr 800 inkl. strøm.

BESTILLING:
Send e-post til post@ramton.no med følgende opplysninger: 

Ankomst / avreise-dato – Adresse / telefonnummer – Om det er bobil eller campingvogn. For campingvogn, oppgi lengde.

Merk reservasjonen: 3 for 2.
Tilbudet er ikke refunderbart. Begrenset antall plasser i helgen.

ENGLISH
From Sunday 9 August until we close Ramton Camping for the season, we have special offers for guests in motorhomes and caravans: Stay 3 nights pay for 2.

Price for 3 nights with motorhome: NOK 700 incl. Electricity. Price for 3 nights with caravan: NOK 800 incl. Electricity

For bookings, please send an email to post@ramton.no with the following information:
– Arrival and departure dates – Your address and telephone number – Whether it is a motorhome or caravan. For Caravans, the length must be stated.
Note the reservation: 3 for 2. The offer is non-refundable. Limited number of places on weekends.

DEUTSCH
Vom Sonntag, dem 9. August, bis wir Ramton Camping für die Saison schließen, haben wir spezielle Angebote für Gäste in Wohnmobilen und Wohnwagen.
Bleiben Sie 3 Nächte und zahlen Sie für 2.

Preis für 3 Nächte mit Wohnmobil: 800 inkl. Strom. Preis für 3 Nächte mit Wohnwagen: 900 inkl. Strom.

Für die Buchung senden Sie bitte eine E-Mail an post@ramton.no mit den folgenden Informationen: – Ankunfts- und Abreisedaten – Ihre Adresse und Telefonnummer – Ob es sich um ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen handelt. Bei Wohnwagen muss die Länge angegeben werden.

Beachten Sie die Reservierung: 3 für 2. Das Angebot ist nicht erstattungsfähig. Begrenzte Anzahl von Plätzen am Wochenende 

Oppdatert informasjon om koronaviruset

Asker kommune: 18.05.2020

Oppheving av forskrift om stengning av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg

Asker kommune vedtok 27. mars forskrift om stengning av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg for å begrense smittespredningen. Det ble 27. april gjort endringer i forskriften som innebærer at campingplasser kan holdes åpne for gjester med faste plasser (årsleieplasser), og at toalettanlegg på campingplasser og toaletter for allmennheten (friluftstoaletter mv.) kan holdes åpne.

Med bakgrunn i de gode erfaringene med åpning av campingplassene for faste gjester, samt den generelle gjenåpningen av samfunnet, har kriseledelsen med virkning fra dags dato besluttet å oppheve forskriften om stengning av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg. Det betyr at campingplassene også kan åpne for døgngjester. Det forutsettes at nasjonale smittevernbestemmelser, samt nasjonale føringer knyttet til dusj- og badeanlegg i tilknytning til campingplassene, overholdes.

Ordensregler for Ramton Camping

Ramton Camping: 01.05.2020

Alle ønskes et trivelig opphold på Ramton Camping

Her på campingplassen bor det mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige liv og vaner, og nettopp dette en del av det fascinerende og spennende ved camping. Men, dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler, slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre, samt at lover og regler overholdes.  

 • Du plikter å følge lover og regler vedrørende brannvern, gass, elektrisk tilkobling og andre sikkerhetsbestemmelser. 
 • Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse. Egne innretninger som gjerde, plattform osv. må ikke settes opp uten betjeningens skriftlige samtykke. Graving i bakken må ikke finne sted. 
 • Det skal være lavt støynivå om dagen, og nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Barn under 18 år skal ikke ferdes på egen hånd etter klokken 23:00.
 • Hærverk tolereres ikke. Ved påvist hærverk vil man bli bortvist fra Ramton Camping samt bli holdt erstatningspliktig.
 • Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt. 
 • Noen typer spill og lek mellom telt, vogner og bobiler kan være farlig og sjenerende. Ramton Camping har egne arealer tilgjengelig for lek og ballspill. 
 • Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet (5 km/t). 
 • Bilvask på campingplassen er ikke tillatt. 
 • Av hensyn til alles trivsel begrenses antall biler til 1 pr campingvogn. Har man flere biler henviser vi til p-plassen ved resepsjonen.
 • Avfall kastes på anviste steder, dette gjelder også brannfarlig materiale og avfall. 
 • Det må vises hensyn ovenfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hunder skal holdes i kort bånd, og lufting foretas på anvist sted eller utenfor campingområdet. Hundepose må alltid brukes, og skal kastes i egne søppelkasser på området. 
 • Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke. 
 • Gjester som viser usømmelig adferd eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp. 

Ansvar

Ramton Camping kan ikke påta seg ansvar for tap av, eller skade på gjesters eiendeler. De som påfører skade på Ramton Campings eiendom, vil være erstatningspliktige.

Karl Ramton

Hjelp og assistanse - Ramton Campingplass

Ramton Camping: 01.05.2020

På Ramton Camping tar vi våre gjesters sikkerhet meget alvorlig. Vår målsetning er at ingen gjester eller ansatte skal komme til skade når de befinner seg på campingplassen. Det kan imidlertid hende at våre gjester trenger assistanse og hjelp. Her finner du viktig informasjon om hvor du kan finne hjelp mens du bor her. 

Lege

Bråset legevakt gir legetjenester til deg som bor, oppholder deg eller er på reise i tidligere Røyken og Hurum kommuner, ved akutt sykdom eller skade når du ikke kan benytte fastlegen din i dennes åpningstider, eller vente til neste dag.

Åpningstider Bråset Legevakt:

Mandag til fredag: 16.00 til 08.00.
Helg og helligdager: Åpent hele døgnet.
Telefon: 116 117 

Besøksadresse
Bråsetveien 21 A, 3440 Røyken

Behov for øyeblikkelig hjelp:
Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

Ring etter ambulanse på telefon 113 når det er akutt og står om liv.  

Hjertestarter
Hjertestarter finnes i resepsjonen.

Tannlege:  

Tannlegene Unni Kleiv & Leo Bebanic

Adresse:
Sentrumbygget, Hurumveien 49, 3474 Åros
Telefon 31288638

Akuttpasienter mottas.